Utskriftsvennlig versjon

Journalføring av anonyme henvendingar

Det avgjerande for om anonyme henvendingar skal journalførast, er om dokumentet blir gjenstand for sakshandsaming og har verdi som dokumentasjon. Dersom det ikkje har det, så blir det ikkje journalført og arkivert, men lagt i ei samlemappe på arkivleiar sitt kontor.

Dersom dokumentet blir gjenstand for sakshandsaming og/eller har verdi som dokumentasjon, kan ein godt registrere avsendar som "anonym".

Om det er hensiktsmessig eller nødvendig å la ei anonym henvending bli gjenstand for sakshandsaming, må avgjerast i kvart einskild tilfelle, med forvaltningsloven sine reglar som retningsgjevande for det skjønn som må utøvast.

Sjå også Forskrift om arkiv § 9 og § 10.

Laster...